تبلیغات
نماز - چهل حدیث از چهارده معصوم علیهم السلام درباره ی ویژگیهای نماز(2)
نماز
نماز همچون رودی است که انسان روزی 5 بار روح خود را در ان می شوید
چهل حدیث از چهارده معصوم علیهم السلام درباره ی ویژگیهای نماز(2)
چهل حدیث از چهارده معصوم علیهم السلام درباره ی ویژگیهای نماز(2)

 

گفتار معصوم هفتم، امام باقر (سلام الله علیه):

21- ما عبدالله بشییء من التحمید افضل من تسبیح فاطمة... .
«خداوند با هیچ حمد و سپاسی، بهتر از تسبیح حضرت زهرا (سلام الله علیها) پرستش نمی شود».
(کافی، ج3، ص343)
شرح: منظور، تسبیح حضرت زهرا (سلام الله علیها) بعد از نماز است (34بار «الله الکبر»، 33 بار «الحمدلله»، و33 بار «سبحان الله» که امام صادق (علیه السلام) فرمود:
«خواندن این ذکر، هر روز بعد از نماز، در نزد من بهتر از انجام هزار رکعت نماز، در هر روز است».
(کافی، ج3، ص343)
22- ثلاث کفارات، فاسباغ الوضوء فی السبرات، و بالمشی باللیل و النهار الی الجماعات، و المحافظة علی الصلوات.
«سه چیز است که جبران کننده و محوکننده ی گناه است: 1- کامل گرفتن وضو در هوای بسیار سرد2- و راه رفتن در شب و روز به سوی جماعت های اسلامی (مانند نماز جمعه و جماعت) 3- مراقبت بر انجام صحیح نمازها»
(معانی الاخبار، ص314)
23- اذا حرم العبد المسلم فی صلاته اقبل الله الیه بوجهه و وکل به ملکاً یلتقط القرآن من فیه التقاطاً.
«هرگاه انسان مسلمان مشغول نماز شد، خداوند به او رو می کند، و فرشته ای را مأمور او می سازد، که آیات قرآن را از دهان او برمی چیند».
(بحار، ج82، ص333)
گفتار معصوم هشتم، امام صادق (سلام الله علیه):
24- صلاة الفریضة خیر من عشرین حجة، و حجة خیر من بیت مملو ذهباً یتصدق منه حتی یفنی.
«نماز واجب، بهتر از بیست حج است، و یک بار انجام حج بهتر از آن است که خانه ای پر از طلا باشد، و آن را صدقه بدهند تا تمام گردد.»
(وسائل الشیعه، ج3، ص26)
25- رکعتان یصلیهما متزوج افضل من سبعین رکعة یصلیها غیر متزوج، رکعتان یصلیهما متعطر افضل من سبعین رکعة غیر متعطر.
«دو رکعت نماز معیل بهتر از هفتاد رکعت نماز مجرد است، دو رکعت نماز شخص عطر زده، بهتر از هفتاد رکعت نماز غیر معطر است».
(ثواب الاعمال (ترجمه شده) ص94)
26- فضل الوقت الاول علی الاخیر کفضل الآخرة علی الدنیا.
«برتری (انجام نماز در) اول وقت، نسبت به آخر وقت، مانند برتری آخرت بر دنیا است».
(بحار، ج83، ص12)
27- اذا قام العبد الی الصلاة، اقبل الله عزوجل علیه بوجهه فلا یزال مقبلاًً علیه حتی یلتفت ثلاث مرات، فاذا التفت ثلاث مرات، اعرض عنه.
«هرگاه بنده ای به نماز ایستاد، خداوند به او توجه و رو می کند تا وقتی که آن بنده، سه بار در نماز به اطراف خود نگاه کند، در این صورت، خداوند از او رو می گرداند».
(بحار، ج84، ص241)
گفتار معصوم نهم، امام کاظم (سلام الله علیه):
28- الصلوات المفروضات فی اول وقتها اذا اقیم حدودها، اطیب ریحاً من قضیب الآس حین یؤخذ من شجرة فی طیبه و ریحه و طراوته، فعلیکم بالوقت الاول.
«نمازهای واجب، در اول وقت آن، هرگاه با آداب و حدودش برپا شود، خوشبوتر است از برگ «آس» که در وقت سبز بودن و طراوت، آن را بگیرند، پس بر شما باد که نماز را در اول آن، بجای آورید.»
شرح: آس، یعنی درخت مورد که همانند درخت انار است و برگهایش سبز و ضخیم و خوشبو است و همیشه سبز می باشد.
(ثواب الاعمال «ترجمه شده» ص86)
29- یا هشام! افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به الصلاة... .
«ای هشام! بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا، به وسیله ی آن به درگاه الهی مقرب می شود، «نماز» است.»
(تحف العقول، ص455)
30- امام کاظم (علیه السلام) فرمود: هنگامی که پدرم در بستر رحلت قرار گرفت به من فرمود:
یا بنی انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلوة.
«ای پسرم! همانا به شفاعت ما نمی رسد آن کس که نمازش را سبک بشمرد.»
(فروع کافی، ج3، ص270)
31- لا تصم صوماً یمنعک من الصلوة فان الصلوة احب الی الله من الصیام.
«روزه ای را که مانع انجام نماز می شود، نگیر، چرا که نماز در پیشگاه خدا، بهتر از روزه است».
(مستدرک الوسائل، چاپ جدید، ج3، ص43)
گفتار معصوم دهم، امام رضا (سلام الله علیه):
32- الصلاة قربان کل تقی.
«نماز وسیله ی تقرب هر پرهیزکاری، به خدا است».
(وسائل الشیعه، ج3، ص3)
33- ان علة الصلاة، انها اقرار بالربوبیة لله عزوجل، و خلع الانداد، و قیام بین یدی الجبار بالذل و المسکنة و الخضوع ... .
«علت تشریع نماز این است که: نماز، توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار، و مبارزه با شرک و بت پرستی، و قیام در پیشگاه پروردگار، در نهایت کوچک و فروتنی و تواضع است».
(وسائل الشیعه، ج3، ص4)
34- اول ما یحاسب العبد علیه، الصلاة، فان صحت له الصلاة صحت له ماسواها، و ان ردت ما سواها.
«نخستین چیزی که انسان، با مطرح کردن آن، محاسبه می شود، نماز است، اگر صحیح بود، سایر اعمال نیز صحیح است، و اگر رد شد، سایر اعمال نیز ردّ می شود».
(فقه الرضا، ص6)
35- حضرت رضا (علیه السلام) پیراهنی از نوع «خزّ» به «دعبل» (شاعر مدیحه سرای خاندان رسالت) داد و به او فرمود:
احتفظ بهذا القمیص فقد صلیت فیه الف لیلة، کل لیلة الف رکعة، و ختمت فیه القرآن الف ختمة.
«در حفظ این پیراهن، دریغ نکن، چرا که من با این پیراهن (که در تنم بود) هزار شب، که در هر شب آن، هزار رکعت نماز خوانده ام، و هزاربار همه ی قرآن را تلاوت نموده ام».
(بحار، ج82، ص310)
شرح: این سخن بیانگر اهمیت بسیار نماز در نزد امامان معصوم (علیه السلام) است.
36- حافظوا علی مواقیت الصلوات، فان العبد لا یأمن الحوادث.
«مراقب وقت های نماز باشید، (که تا وقتش فرا رسیده انجام دهید) چرا که انسان از حوادثی که مانع انجام نماز در وقت گردد، ایمن نیست».
(بحار، ج83، ص20)
گفتار معصوم یازدهم، امام جواد (سلام الله علیها):
37- الخشوع زینة الصلاة.
«فروتنی و خود کوچک بینی در نماز، زینت نماز است».
(احقاق الحق، ج12، ص434)
القصد الی الله تعالی بالقلوب، ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال.
«قصد کردن به سوی خداوند (در نماز و در غیر نماز) با دل ها، رساننده تر به مقصود است، از رنج دادن اعضاء بدن با اعمال».
(انوار البهیه، ص290)
گفتار معصوم دوازدهم، امام هادی (سلام الله علیه):
38- امام هادی (علیه السلام) فرمود: حضرت موسی (علیه السلام) به خدا عرض کرد:
الهی ما جزاء من صلی الصلوات لوقتها؟
«خدایا! پاداش کسی که نمازها را در وقت خود انجام می دهد، چیست؟»
خداوند به او وحی کرد :
اعطیته سؤله، و ابیحه جنتی... .
«درخواست و حاجتش را به او عطا می کنم و بهشتم را برای او روا می دارم».
(امالی الصدوق، ص125)
گفتار معصوم سیزدهم، امام حسن عسکری (سلام الله علیه):
39- لیست العبادة کثرة الصیام و الصلاة و انما العبادة کثرة التفکر فی امر الله.
«عبادت به بسیاری روزه گرفتن و نمازخواندن نیست، بلکه عبادت به اندیشیدن بسیار در امر خداوند است».
(بحار، ج78، ص373)
شرح: یعنی آنچه که در نماز و سایر عبادات، مهم است و حقیقت عبادت را در آنها پدید می آورد، نماز آمیخته با تفکر و حضور قلب است نه نماز سطحی و ظاهری.
گفتار معصوم چهاردهم، حضرت ولی عصر، امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف):
40- ... ما ارغم انف الشیطان بشییء مثل الصلاة، فصلها و ارغم انف الشیطان.
«هیچ چیزی مانند نماز، بینی شیطان را به خاک نمی مالد، پس نماز بخوان و بدین وسیله، بینی
شیطان را به خاک بمال».
(فرازی از توقیع امام زمان(علیه السلام)- بحار، ج53، ص182)
منبع: کتاب نماز از دیدگاه قرآن و عترتنوع مطلب :
برچسب ها :


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عرفان عرفانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :